Langer vitaal met eiwitrijke voeding en training

Ouderen blijven langer vitaal als ze extra eiwit eten en krachttraining volgen, zo blijkt uit wetenschappelijke studies. In het project ProMuscle in de praktijk onderzoeken experts of deze aanpak toepasbaar is in de reguliere zorg voor thuiswonende ouderen, en welke economische voordelen een brede inzet van het interventieprogramma met zich mee kan brengen. De resultaten worden in de loop van 2018 bekend gemaakt.

Eiwitinname bij veel ouderen te kort

Opstaan uit de stoel, traplopen of uit bed komen: veel alledaagse dingen zijn voor ouderen niet zo vanzelfsprekend meer. Ouder worden gaat gepaard met een afname van spiermassa en spierkracht; vanaf het 70e levensjaar raken mensen jaarlijks maar liefst 3% aan spieren kwijt. Ze hebben hierdoor een grotere kans om te vallen en een arm, been of heup te breken, of om ziek te worden. Vaak hebben ze dan extra hulp nodig van bijvoorbeeld een wijkverpleegkundige, huisarts of fysiotherapeut. Dat brengt hoge maatschappelijk kosten met zich mee.

Nieuwe inzichten laten zien dat kwetsbare ouderen hun fitheid sterk kunnen verbeteren. Uit de ProMuscle studie blijkt dat het lichamelijk functioneren verbetert als zij begeleid worden bij het opbouwen van spierkracht en spiermassa. Een combinatie van krachttraining en voeding met extra eiwit ‒ vooral tijdens ontbijt en lunch schiet de eiwitinname bij veel ouderen op dit moment te kort ‒ lijkt hierbij het meest kansrijk.

ProMuscle in de praktijk

Het leefstijlprogramma ProMuscle, oorspronkelijk getoetst in een wetenschappelijke setting, wordt nu via het project ‘ProMuscle in de Praktijk’ geïmplementeerd en geëvalueerd bij vier zorgorganisatie in Gelderland. Ook wordt in de praktijk de (kosten)effectiviteit onderzocht. De deelnemende thuiswonende ouderen worden verdeeld over een interventiegroep die extra begeleiding krijgt en een controlegroep die alleen reguliere zorg ontvangt.

De interventie duurt 12 weken en bestaat uit krachttraining onder begeleiding van een fysiotherapeut, gekoppeld aan voedingsadvies door een diëtist. Uitgangspunt is dat de deelnemers dagelijks 1,2 gram eiwit per kg lichaams- gewicht binnen krijgen, evenwichtig verdeeld over de dag; bijvoorbeeld door extra zuivel te eten, en/of eiwit verrijkte tussendoortjes zoals bijvoorbeeld de eiwit verrijkte Bouwsteentjes of Easy-to-Eat. Na deze periode van intensieve begeleiding gaan de deelnemers zelfstandig door met het eiwitrijke dieet en de krachttraining. Ze kunnen hierbij voor advies terecht bij de GGD, gemeentes en lokale welzijns-, zorg- en sportorganisaties. De deelnemende zorgorganisaties en de gemeenten wisselen tijdens het project intensief kennis en ervaringen uit om zo een brede uitrol van het programma mogelijk te maken.

Doel van het onderzoek

  • Bepalen hoeveel effect eiwitrijke voeding en kracht-training hebben op het fysiek functioneren van thuiswonende ouderen in de dagelijkse praktijk.
  • Economische evaluatie van het leefstijlprogramma ProMuscle en advies opleveren hoe gemeenten en zorgorganisaties dit leefstijlprogramma kunnen uitvoeren.

Beoogde resultaten

Een interventieprogramma dat:

  • de spiergezondheid van kwetsbare ouderen verbetert op korte en langere termijn.
  • kosteneffectief is.
  • toepasbaar is voor (zorg)professionals in dedagelijkse praktijk.
  • gewaardeerd wordt door deelnemers en leidt tot duurzame gedragsverandering.
  • de zelfredzaamheid van ouderen vergroot en ouderen minder kwetsbaar maakt.

‘Sinds mijn deelname aan ProMuscle kan ik weer zelf boodschappen doen. Ik had niet verwacht dat ik me zo fit zou gaan voelen!’

Deelnemer van studie ProMuscle in de praktijk

Wat is ProMuscle?

ProMuscle in de praktijk is een meerjarige publiek-private samenwerking met cofinanciering vanuit de Topsector Agri&Food, waaronder Innopastry.

Consortiumpartners

Deelnemende organisaties

Meer informatie

Mw. Esmée Doets

Bornse Weilanden 9

6708 WG Wageningen

E esmee.doets@wur.nl

www.wur.nl/wfbr